Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö är en webbaserad portal med vägledning och stöd för dig och din organisation, som kravställer digital information inom samhällsbyggnadsområdet.

Med sitt erbjudande om bland annat vägledning och stöd väntas Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö spara mycket tid och pengar för både beställare och leverantörer i sektorn. För sektorn betyder det att vi vi slipper arbeta fram rekommendationer från scratch i varje organisation eller projekt, något som underlättar den gemensamma målbilden om digitalisering och en hållbar sektor. Under webbinariet tittade vi närmare på frågor så som: Hur gör andra länder? Hur kommer förvaltningen se ut? Vilka nyttor ser medlemsföretag? Och slutligen, hur jobbar vi tillsammans med Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö i sektorn? Klicka här för att komma till Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö webbportal.

Program 1 sept

Bakgrund till utvecklingen av Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö och en utblick – så gör andra länder.
Olle Samuelson, Programledning Smart Built Environment

Guidad tur i webbportalen med Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö
Rogier Jongeling, projektledare för utvecklingen av Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö

Så får du tillgång till riktlinjerna och möjlighet att påverka fortsatt utveckling. BIM Alliance berättar om förvaltning och utveckling av portalen.
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

• Användarfall: Akademiska Hus och SISAB berättar hur Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö kommer att användas hos dem och vilka nyttor de ser.
Anna Martin, Projektområdeschef Mitt, Akademiska Hus
Marie Ungheden, Enhetschef projektutveckling, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Mathias Schmidt Berglin, Informationsstrateg, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

Här kan du läsa en artikel av Susanne Nellemann Ek, vd, BIM Alliance där hon beskriver nyttan med Nationella Riktlinjer för livscykelmiljö. Till artikeln.