För obrutna informationsflöden."

BIM Alliance tror på goda IT-lösningar, gemensamma verktyg, öppna standarder och på att förändringen och utvecklingen av BIM ska ske gemensamt över sektorn. BIM Alliance arbetar för största möjliga branschsamverkan och ökad nytta av BIM.

Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier. BIM Alliance Sweden startade 2014 genom en sammanslagning av de tre föreningarna OpenBIM, fi2 Förvaltningsinformation och buildingSMART.