Vi skapar det obrutna informationsflödet i samhällsbyggandets processer.

BIM Alliance styrelse har pekat ut sju strategiska områden som är viktiga att arbeta med de kommande åren:

  • Informationsspridning/nätverk
  • Informationsstandarder
  • Processer/organisation
  • Juridik/upphandling
  • Forskning och utveckling
  • Utbildning
  • Omvärld

Verksamhetsplanerna beskriver de aktiviteter BIM Alliance ska arbeta med och vilka strategiska utmaningar som finns. Föreningen drivs med finansiering från medlemmarna som aktivt engageras i nätverk, projekt, workshops och seminarier.