Gå till innehållet

Arbeta smart inom planering & byggande 2020

Välkommen till årets viktigaste konferens om digitalt samhällsbyggande. Vi har utvecklat konceptet till en digital mötesplats som ger dig inspiration, ökad kunskap och kontakter för fortsatt utveckling. Vi håller konferensen den 28-29 september och fem frukostmöten under hösten och vintern!