Arkiveringsrekommendationer (steg 1)

Projektet Arkiveringsrekommendationer hade som mål att ge rekommendationer för långtidslagring av fastighetsinformation. Steg 1 med arkiversingsrekommendationer avslutades 2012.

Arbetsgrupp

 • Per Erlandsson (projektledare) Regionservice
 • Henrik Sjöberg Landstinget Sörmland
 • Leif Gustafsson Vasakrionan
 • Robert Priller Graphisoft
 • Jan-Anders Jönsson Fi2 Utvecklingsstrateg (BIM Alliance)
 • Anders Moberg CAD-Q
 • Bo Johansson Fi2 (BIM Alliance)

Referensgrupp

 • Karlstad kommun
 • Graphisoft
 • Akademiska Hus
 • Regionservice
 • Stadsfastigheter Malmö
 • Vasakronan
 • Landstinget Sörmland
 • VGregion
 • Fortifikationsverket
 • CAD-Q

Innehåll och implementering (steg 2 och 3)

Projektet resulterar i att man kan göra informationsleveranser. Digitala informationsleveranser till förvaltning innehåller regelverket för utväxling av information, informationsleveranser, mellan parter och system i förvaltningsprocessen. Informationsmängder paketeras till leveranser som utväxlas mellan processens parter.

Läs mer om Digitala informationsleveranser