Ritning på Ipad och händer som jobbar
Kontakta oss

Du driver bäst en idé till ett utvecklingsprojekt via våra intressentgrupper. Du kan även skicka förslag till kansliet: info@bimalliance.se

Genom våra medlemmar identifierar vi behov av utvecklingsinsatser som kan stödja aktörerna i sektorn i sitt BIM-arbete. Nedan samlas aktuella projekt som initierats av BIM Alliance och våra samarbetspartner. Finansiering för projekt söker vi via våra medlemmar och exempelvis genom strategiska innovationsprogram som Smart Built Environment.