Material från webbinariet

Välkommen till BIM Alliance och information om International Awards 2021
Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance och Anna Land, moderator, BIM Alliance

Pilotprojektet Björnafjorden open live center
Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen, representant för Statens Vegvesen, Norge, berättade om deras pilotprojekt och hur en maskinläsbar handbok om broklassificering skapar nytta för beställare och förenklar för projektörer.

Effektiv och enkel kvalitetssäkring av data med verktyget The Validator
Nina Borgstöm och Victor Cabezas, båda från Tyréns, berättade om The Validator – ett verktyg för automatisk informationskontroll av ifc-filer som både sparar arbetstid och skapar bättre tillförlitlighet mellan alla parter i projekt.

Här kan du se inspelningen från frukostmötet

Välkommen till nästa BIM-frukost, torsdag den 27 maj, om avtalsjuridik och digitala modeller.

Läs mer och anmäl dig här.