Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Hämmar juridiska osäkerheter användningen av digitala modeller?

Med utgångspunkt från ett pågående utvecklingsprojekt redovisas problemställningar och några idéer:

 • Har införandet av BIM medfört många juridiska tvister? Vad är viktigast att lösa?
 • Hur kan man hantera rättighetsfrågorna?
 • Hur kan AMA AF komma in i sammanhanget?

Program:

Moderator: Mårten Lindström, More10 AB och projektledare BIM Alliance

 • Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
  Susanne Nellemann-Ek, vd BIM Alliance

 • Introduktion avtalsjuridik och digitala modeller
  Övergripande projektbeskrivning och redovisning av enkätresultat. Är rädslan för juridiska problem större än de juridiska problemen i sig?
  Mårten Lindström, projektledare BIM Alliance/More10 AB

 • Upphovsrätt, nyttjanderätt och äganderätt – hur kan man agera?
  Eva Westberg Persson, Foyen Advokatfirma

 • Förslag till checklista som hjälpmedel - vad är är kopplingen till AMA AF
  Åsa Gatter, NCC
  Johannes Ris, Byggstyrning
  Kenneth Carlgren, Svensk Byggtjänst

 • Avslutande diskussion

Till anmälan

Vill du läsa mer om BIM och upphovsrätt? Klicka här för att läsa artikelserien i Byggindustrin.