Ungdomar sitter vid bord och jobbar med datorer, ipad, penna, papper

Gruppen utgör ett nätverk för att samordna hur vi i Sverige undervisar i området BIM. Ett syfte är också att kunna dela litteratur och annat utbildningsmaterial samt att skapa koppling mellan undervisningen och verksamheten i sektorn, så att de utbildningar som görs hela tiden ligger i framkant.

Möten

BIM Akademin samlas fysiskt minst två gånger per år och däremellan arrangeras arbetsgruppsmöte och distansmöten utifrån behov i gruppens verksamhet

Datum för anläggningsgruppens möten finns i BIM Alliance nyhetsbrev, och på denna webbplats i kalendariet.

Läs mer om BIM Akademins omvärldsbevakning och BIM Education - Global report.

Läs mer i intervjun med Gustav Jansson, ansvarig för nätverket.