BIM Akademin är ett nätverk som arbetar med att samordna riktningen för BIM-utbildningen vid landets högskolor. Gruppen har fyra möten om året och vi vill nu gärna ha med fler aktörer från framförallt de större lärosätena. Nina Andersson samordnar nätverket och bjuder in till gruppens möten.

Nina Andersson är tekniklektor i byggnadsteknik vid Jönköping University och samordnar nätverket BIM Akademin.

Varför är det viktigt att det finns ett nätverk för de högskolor som håller utbildning inom BIM?

– Ett av BIM Akademins mål är att säkerställa att de studenter som tar examen från Sveriges olika byggutbildningar har grundläggande kunskap och erfarenhet av digitala arbetsmetoder. En slags standardisering där vi uppfyller de krav näringslivet ställer på en nyutexaminerad student men även att de kan tillföra ny kunskap till sin blivande arbetsgivare. Detta görs bäst genom samarbete och utbyte av erfarenheter.

Ni diskuterar riktningen för BIM-utbildningen vid era möten, vilka är högskolans viktigaste prioriteringar just nu tror du?

– Täta relationer med näringslivet. Den digitala utvecklingen går i rasande fart och vi i högskolevärlden är inte alltid kända för snabb omställning. Vi bör ju ligga före näringslivet i vår forskning och utbildning och hjälpa till att föra utvecklingen framåt. Genom täta samarbeten både på utbildningssidan och tillsammans med näringslivet kan vi göra just detta.

Läs mer om BIM Akademin

Vid det senaste mötet pratade ni mycket om olika verktyg och metoder på byggplatsen, hur kommer BIM-utbildningen in i det sammanhanget?

– Det är såklart viktigt att förbereda studenterna inför arbetslivet. Som exempel; vi på Tekniska Högskolan i Jönköping försöker exponera våra studenter så mycket som möjligt för den verklighet som väntar. Genom grundläggande kursmoment inom BIM , genom praktik och gästföreläsningar och slutligen examensarbetet. Vi vill att våra studenter ska kunna tillföra nya insikter när de kommer ut på byggena.

Hur tror du att BIM-utbildningen ser ut om 5 år, vilka förändringar har skett?

– Ett av mina önskemål är att de studenter som kommer till Byggprogrammen runt om i Sverige har med sig en större förförståelse och erfarenhet från gymnasiet. Då kanske främst i modellering. Som det är nu har flera högre lärosäten grundläggande kurser i detta. Skulle de kurserna istället kunna användas till mer avancerad BIM-teori och praktik så skulle det vara fantastiskt. Men som sagt det är mitt personliga önskemål.

Uppdaterad den