Föreningens stadgar

Föreningen BIM Alliance nu gällande stadgar beslutades vid det konstituerande medlemsmötet den 14 december 2012.

Avgifter för medlemskap i BIM Alliance 2020

Avgiften för att vara medlem i BIM Alliance består av två delar:

  • En medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar.
  • En serviceavgift till servicebolaget. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.

    Serviceavgiften är momspliktig och avdragsgill, till skillnad från medlemsavgiften.

    För branschorganisationer gäller en särskild serviceavgift, se nedan.

Serviceavgift för företag och organisationer:

Medlemmens omsättning: Medlemsavgift: Serviceavgift:
0 - 25 Mkr 1000 kr/år 1/4 pbb = 11 825 kr/år
25 - 500 Mkr 1000 kr/år 1/2 pbb = 23 650 kr/år
500 - Mkr 1000 kr/år 1 pbb = 47 300 kr/år

Serviceavgift för branschorganisationer

Branschorganisationer av typen Sveriges Byggindustrier, Installatörsföretagen, Svenska Teknik & Designföretagen, Fastighetsägarna, Byggherrarna och Byggmaterialindustrierna erlägger en serviceavgift om ½ pbb = 23 650 kr/år (för 2020). Detta eftersom en avgift baserad på kansliernas omsättning inte speglar den nytta som BIM Alliance ger branschorganisationerna och deras medlemmar.