Avgifter för medlemskap i BIM Alliance 2021

Avgiften för att vara medlem i BIM Alliance består av två delar:

  • En medlemsavgift till föreningen. Medlemsavgiften är 1 000 kr/år för alla medlemmar.
  • En serviceavgift till servicebolaget. Serviceavgiften baseras på aktuellt prisbasbelopp (pbb) och varierar med avseende på omsättningen hos medlemmen, se tabellen nedan.

    Serviceavgiften är momspliktig och avdragsgill, till skillnad från medlemsavgiften.

    För branschorganisationer gäller en särskild serviceavgift, se nedan.

Serviceavgift för företag och organisationer:

Medlemmens omsättning: Medlemsavgift: Serviceavgift:
0 - 25 Mkr 1000 kr/år 1/4 pbb = 11 900 kr/år
25 - 500 Mkr 1000 kr/år 1/2 pbb = 23 800 kr/år
500 - Mkr 1000 kr/år 1 pbb = 47 600 kr/år

Serviceavgift för branschorganisationer

Branschorganisationer, förbund och motsvarande betalar en medlemsavgift på 1000 kr och en serviceavgift som motsvarar ½ prisbasbelopp. Se tabellen ovan.