Gå till innehållet

Lars Lidén Intressentgrupp förvaltning - ordförande, Operativt ledningsstöd

E-post:
fornamn.efternamn@bimalliance.se
Telefon:
Ring på telefonnumer 070-631 81 08
Lars arbetar på Meta med strategier för BIM- och informationshantering i förvaltning och projekt.

Lars har lång och bred erfarenhet från fastighets- och byggbranschen genom sin bakgrund som utvecklingschef, chef för projektenheten och hållbarhetschef på Specialfastigheter Sverige AB samt konsult på AB Jacobson&Widmark (WSP). Lars har även arbetat internationellt, bl a med kvalitetsfrågor i större projekt i mellanöstern.

Lars har under många år intresserat sig för sektorns utveckling och deltagit aktivt i ett antal olika samverkansorganisationer och samverkansprojekt. Han har varit drivande inom Samverkansforum för statliga byggherrar och förvaltare samt initiativtagare till ”BIM i staten”. 

Lars är civilingenjör från KTH med inriktning väg- och vatten.