Börjar:
Slutar:
Plats:
Online

Smart Built Environment-projektet Delning data är i ett avgörande skede och behöver inhämta sektorns feed-back för att styra rätt i fortsatt arbete kring grundläggande slutledningar gjorda i projektet. Du får en kort sammanfattning av slutledningarna och får sedan under dialogdelen möjlighet att bidra med dina unika perspektiv in i frågan.

Istället för det mer statiska formatet White paper har ett innovationsekosystem tagit fram ett Wiki-paper vilket man gett namnet: Wiki-paper kring Värdeskapande digital tvilling.

Människor i innovationsekosystemet, som alla brinner för att bidra till en värdeskapande digital tvilling utifrån sina respektive perspektiv, har i Wiki-papret, https://bit.ly/3yhyUbX, formulerat: Förhållningssätt, perspektiv, förutsättningar och vägar mot en digital tvilling.

Du får höra mer om innehåll och innovationsekosystemet och det viktigaste är att vi tillsammans, under dialogdelen diskutera vad vi gemensamt kan göra för att växa inom områden som till exempel ansökningar i utlysningar, pågående FoU-projekt, andra samverkansprojekt, produktutveckling och/eller problemlösning.

Program

  • Välkomna och samverkan digital tvilling (Per Bjälnes, Digitala Fastigheter, och Lars Lidén, BIM Alliance)
  • Förutsättningar för att skörda guld av data (Nina Borgström, Tyréns)
  • Wiki-paper värdeskapande digital tvilling (Monika Ek, Virtual Cities, Patrik Johansson, Skanska, och Nicolas Waern, Winniio)
  • DIALOG: Delning data och värdeskapande digital tvilling

Anmälan

Anmälan sker direkt i Zoom. Klicka här för att komma till formuläret.

Frågor: nina.borgstrom@tyrens.se, lars.liden@bimalliance.se

Uppdaterad den