Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Tema: Kravställning

Under mötet presenteras det nya uppdraget som Boverket har fått i samarbete med Lantmäteriet: IFC till NGP samt resultatet av den färska rapporten, om att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende BIM för byggnader, från Boverket till regeringen.

Vi ser fram emot intressanta presentationer och engagerande diskussioner där vi kan dela insikter och erfarenheter för att stärka vår gemensamma förståelse och agerande för framtiden. Låt oss tillsammans utforska vägen framåt inom BIM för kommuner.

Program kl. 12.00-13.00

Välkomna/inledning
Ramyar Hamarashid, intressentgruppsledare Kommuner, BIM Alliance

Boverkets nya uppdrag i samarbete med Lantmäteriet
Vi kommer att få en inblick i detta spännande uppdrag och dess potentiella konsekvenser för vårt arbete framöver.
Fabian Ståhl, expert digitalt byggande, Boverket

Resultatet av den senaste rapporten från Boverket om utvecklingen av stöd för offentliga aktörer inom BIM för byggnader
Fabian Ståhl, expert digitalt byggande, Boverket

Diskussion

Avslut

Mötet hålls i videoplattformen zoom och är öppet för alla kommuner.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Kommuner leds av Ramyar Hamarashid och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den