Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Tema: Effektiv och modern projekteringsmetodik

BIM Alliance har bjudit in David Fink som arbetar som Digital Manager på Henning Larsen. Presentationen kommer fokusera på hur modern projekteringsmetodik kan användas för samtliga skeden av ett projekt där ett starkt fokus är att realisera ett hållbart byggande.

Du får en inblick i hur man som arkitekt på Henning Larsen hanterar de olika utmaningarna i projekten. Man har under flera år utvecklat egna digitala lösningar för datadriven projektering med slutmålet att kunna realisera visionen av hur det skall bli.

World of Volvo

Program kl. 10.00-11.00

Inledning
Daniel Sandhav, intressentgruppsledare Bygg och installation, BIM Alliance

Så arbetar vi med projekt från tidigt skede till utförande
(presentation genomförs på engelska)

  • Exempel på hur man arbetar med den digitala verktygslådan visas från svenska byggprojekt bl a projektet World of Volvo.
  • Hur tänker man som arkitekt i och hur man kan optimera interface mellan mjukvaror men också samarbetet mellan aktörer i projekten
    David Fink, digital manager, Henning Larsen

Diskussion

Avslut

Mötet hålls i videoplattformen Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.
Mötet spelas inte in.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Bygg och installation leds av Daniel Sandhav och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den