Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

BIM i bygglovsprocessen – pågående utvärderingsprojekt

Under mötet kommer vi att diskutera projektets nuvarande status och utvärdera framstegen, samarbetet mellan parterna samt framåtblickande åtgärder. Vi ser även fram emot att reflektera över hur detta skarpa projekt knyter an till det aktuella regeringsuppdraget till Boverket om att ta fram ett stöd för offentliga aktörer avseende BIM för byggnader.

Boka din plats redan idag!

Mötet hålls i videoplattformen zoom och är öppet för alla kommuner.

Anmäl dig här!

Uppdaterad den