Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Dagens tema är ny anvisning BEAst Helplansritning skala 1:50 och standardisering

BIM Alliance har bjudit in BEAst som gäst där ny anvisning: BEAst Helplansritning skala 1:50 presenteras.

Anvisningen standardiserar användningen av helplansritningar för att minska hantering och administration med delplansritningar i projektering, produktion, förvaltning och drift.

Med helplansritningar, som tidigare har kallats storformat eller mega PDF, tas begränsningen bort att formaten anpassas till utskriftsstorleken och blir mer modellbaserat. Helplansritningar skapar en effektiv digital hantering för flera målgrupper och användningsområden. BEAst Helplansritning är framtaget med stöd av SBUF.

Du får kunskap och användbara tips att tillämpa direkt i din verksamhet:

Program

 • Introduktion från BIM Alliance intressentgrupp Bygg och installation
 • Anvisningen BEAst Helplansritning skala 1:50
 • Vilka fördelar och nyttor som uppnås inom flera användningsområden
 • Tabell A och B systematik och namnsättning med förlängda format
 • Guide för byggnadsmått och ritramens utformning med effektiv rityta
 • Hantering och redovisning vid frisläppande av områden med helplansritning
 • Ritningsramsmallar Format A för CAD-system

Webbinariet avslutas med en frågestund.

Medverkande:

 • Daniel Sandhav, BIM Alliance och Ramboll
 • Ulf Larsson, BEAst och NCC Building
 • Robert Grahm, Skanska
 • Marcus Bengtsson, Sweco

Välkomna!

Anmälan

Mötet hålls i Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.
Anmäl dig här -->

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Bygg och installation leds av Daniel Sandhav och är en av BIM Alliance sju intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den