Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Intressentgrupp Produkter och material arbetar med övergripande frågor som rör dessa huvudämnen. I huvudsak arbetar de för att digitalisera produkter och material i hela leveranskedjan från råvara till återbruk.

Den här gången samtalar vi kring temat "Produkt-ID/GS1".

Anmälan

Anmäl dig här.