Börjar:
Slutar:
Plats:
BIM Alliance, Drottninggatan 33 i Stockholm
Ort:
Stockholm

Att vara implementeringspartner

Riktlinjernas användare kommer i olika grad behöva stöd för att dra nytta av och implementera Riktlinjerna. Därför behövs implementeringspartners som vi på BIM Alliance kan hänvisa användarna till.

BIM Alliance är förvaltare av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö vilket innebär att vi tillgängliggör riktlinjerna och utvecklar riktlinjerna i dialog med sektorns aktörer. För de som har licens kan vi även hosta en digital portal, där de kan publicera deras specifika kravställning.

Implementering och arbete med att publicera användarens egna riktlinjer i den egna portalen ingår inte i licensavgiften. Det är ett exempel på uppdrag där vi vill hänvisa till våra certifierade implementeringspartners.

Introduktionsdagens syfte och mål

Introduktionsdagen ger:

  • överblick och kunskap om konceptet Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö
  • en gedigen genomgång av Nationella Riktlinjers innehåll. Vi går igenom begrepp, processer, metoder, leveransspecifikationer mm. Vi ger även introduktion till de tekniska förutsättningarna för att kunna stödja användare att publicera egna riktlinjer i en egen digital portal

  • ett tillfälle då vi kan fånga upp förslag till fortsatt utveckling av riktlinjerna och portalen

  • kunskapsutbyte med kollegor i branschen

Återkommande partnerträffar kommer att arrangeras för att främja kunskapsutbyte samt vara tillfällen att fånga upp förbättringsförslag av riktlinjerna.

Läs mer om Nationella Riktlinjer

Anmäl deltagare till introduktionsdagen

Är du intresserad av att delta på introduktionsdagen den 9 december?
Sista anmälningsdag fredag den 3 december.

Anmälan är nu stängd

I paketet som implementeringspartner ingår certifikat för två namngivna personer. Antalet platser till varje introduktionsdag är begränsade, men det kommer fler tillfällen till våren.