Börjar:
Slutar:
Ort:
Stockholm och digitalt
Banner - Arbeta smart inom planering och byggande

Genom smart digitalisering inom planering, byggande och förvaltning kan vi effektivisera processerna, korta planerings- och byggtider, få medskapande invånare och ta fram bättre underlag för att bygga hållbara städer och samhällen.

Mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på digitala processer och datadriven utveckling inom fysisk planering, projektering, byggande och förvaltning. Här får du ta del av det mest aktuella och en mängd goda exempel på hur ökad kvalitet, effektivitet och hållbarhet nås med nya digitala arbetssätt och ny affärslogik i samhällsbyggnadssektorn.

Delar av programmet handlar om samarbetet mellan olika projektfaser och branscherfarenheter där man på ett bra sätt fått med sig modeller och data genom byggandets faser och sedan in i fastighetsförvaltningen.

Vi startar den 20 september i Stockholm. Antalet platser i lokalen är begränsat så att vi ska kunna mötas tryggt - men vi webbsänder också.

Programmet fortsätter därefter digitalt vid tre tillfällen: 28 september, 4 oktober och 11 oktober.

Till webbplatsen Arbeta smart inom planering och byggande

Uppdaterad den