Börjar:
Slutar:
Ort:
Webbinarium

Nationella Riktlinjer är en webbaserad portal med vägledning och stöd för dig och din organisation, som kravställer digital information inom samhällsbyggnadsområdet.

Med sitt erbjudande om bland annat vägledning och stöd väntas Nationella Riktlinjer spara mycket tid och pengar för både beställare och leverantörer i sektorn. För sektorn betyder det att vi vi slipper arbeta fram rekommendationer från scratch i varje organisation eller projekt, något som underlättar den gemensamma målbilden om digitalisering och en hållbar sektor. Vi tittar närmare på frågor så som: Hur gör andra länder? Hur kommer förvaltningen se ut? Vilka nyttor ser medlemsföretag? Och slutligen, hur jobbar vi tillsammans med Nationella Riktlinjer i sektorn?

Den 1 september anordnar BIM Alliance ett lanseringsevent för att visa upp den nya portalen. Eventet är en öppen och förlängd BIM-frukost där alla är välkomna. Anmäl dig här.

Program

• Bakgrund till utvecklingen av Nationella Riktlinjer och en utblick – så gör andra länder.

Olle Samuelson, Programledning Smart Built Environment

• Guidad tur i webbportalen med Nationella Riktlinjer

Rogier Jongeling, projektledare för utvecklingen av Nationella Riktlinjer

• Så får du tillgång till riktlinjerna och möjlighet att påverka fortsatt utveckling. BIM Alliance berättar om förvaltning och utveckling av portalen.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Användarfall: Akademiska Hus och SISAB berättar hur Nationella Riktlinjer kommer att användas hos dem och vilka nyttor de ser.

Anna Martin, Projektområdeschef Mitt, Akademiska Hus
Marie Ungheden, Enhetschef projektutveckling, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB
Mathias Schmidt Berglin, Informationsstrateg, Skolfastigheter i Stockholm AB, SISAB

• Diskussion: hur vi jobbar tillsammans med Nationella Riktlinjer i sektorn?

Moderatorer: Olle Samuelson och Susanne Nellemann Ek

Webbinariet är öppet för alla intresserade. I samband med lanseringen av Nationella Riktlinjer lanseras även en utbildning om Nationella Riktlinjer inom Smart Built Environment-projektet Mikrolärande.

Talare

Anmälan

Lanseringseventet är öppet för alla, även icke-medlemmar i BIM Alliance.

Anmäl dig här.