Deltagare i konferenslokalen

Under hösten anordnades konferensen Arbeta Smart inom planering och byggande som en hybridkonferens. Den 20 september samlades ett 40tal deltagare i Bryggarsalen i Stockholm men många deltog också digitalt via den direktsända webbsändningen. Konferensen fortsatte sedan digitalt den 28e september, 4 oktober och 11 oktober.

Arbeta smart inom planering och byggande har fokus på digitala processer och datadriven utveckling inom fysisk planering, projektering, byggande och förvaltning. Det handlar till exempel om visualisering för bättre kommunikation, planering utifrån digital information och geografiska analyser, byggnadsinformationsmodellering (BIM), digitala tvillingar av städer och byggnader och parametrisk design. En viktig del i detta är att få till obrutna informationsflöden mellan de olika faserna i samhällsbyggnadsprocessen – från idé och planering till projektering, byggande och förvaltning, samt tillbaka till de tidiga skeden!

huvudtalare Åsa Zetterberg, TechSverige
Åsa Zetterberg, TechSverige

Inledningstalare var bland andra Göran Lindsjö, AI expert och Åsa Zetterberg, TechSverige. Vi fick också ta del av en mängd olika praktikfall från bland andra Sundsvalls kommun, Umeå kommun, Kungsbacka kommun, Uppsala kommun.

Konferensdagarna var mycket uppskattade och vi ser mycket fram emot nästa år och Arbeta Smart 2022.

arbetasmart.nu kan du ta del av konferensprogrammet för 2021.