Program och presentationer

 • Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
  Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

 • Klimatkrav i nyproduktion – ny vägledning
  Sofia Heintz, expert inom fastighetsutveckling och nyproduktion på intresseorganisationen Allmännyttan

  • Varför ska man ställa klimatkrav vid upphandling och vad är nyttan med en vägledning?
  • Hur kan man beräkna klimatbelastning från byggandet med så pass hög kvalitet att det kan användas för att ställa krav vid upphandling?

   Projekt "Vägledning för att ställa klimatkrav i Nyproduktion" är ett bra exempel och drevs tillsammans med IVL och Kommuninvest genom pilotprojekt där flera allmännyttiga bostadsbolag var med tillsammans med deras byggentreprenörer.
 • Så kan man jobba med digital informationshantering för att kunna ge trovärdig information om klimatavtryck
  Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef/hållbarhetspecialist på Skanska
 • Föreskrifterna om klimatdeklaration” ute på remiss
  Vi samtalar om det nya förslaget till föreskrifter som är ute på remiss nu.

> Spara datumet till nästa BIM-frukost den 14 april: buildingSMART Awards - Goda exempel på användning av öppna standarder

Se en inspelning av frukostmötet