Johan Söderqvist berättar om vad som sker inom området hållbarhet och digitalisering och BIM.

Frukostmötet var en del av den digitala mötesplatsen Arbeta smart inom planering och byggande 2020, och du som är anmäld dit deltar avgiftsfritt i dessa frukostmöten. Mötet var också öppet och avgiftsfritt för alla som arbetar för en organisation som är medlem i BIM Alliance. Delta gärna i BIM Alliance nästa frukostmöte, "Omvärldsbevakning: En byggbransch i förändring – vi tar tempen på en sektor med högt tempo".

Program

08.00 Aktuellt från BIM Alliance
Susanne N Ek, vd BIM Alliance
Sofi Almqvist, vd Geoforum

Moderator: Anna Martin, styrelseledamot BIM Alliance

Tema: Hållbarhet, samverkan, digitalisering och BIM – samarbete leder sektorn rätt

  • Johan Söderqvist, IVL och och ordf för intressentgrupp Miljö ger oss en omvärldsbevakning över det som sker inom området hållbarhet och digitalisering och BIM.

  • Jonas Tannerstad, energiansvarig ÖrebroBostäder berättar om arbetet med smarta och självkörande hus som ger ökad komfort och lägre energiförbrukning och kostnader. Med smarta hus möter fastighetsbranschen Industri 4.0, där förmågan att omvandla växande datamängder till nya affärer blir avgörande för framtida konkurrenskraft. Förmågor som bortom den uppkopplade fastigheten ska klara den förnyelse som krävs till följd av av växande hållbarhetskrav på sektorn och våra fastigheter. Du får höra om Örebrobostäders arbete samt hur BIM är en nyckel i detta.


    08.50 Frågor och diskussion

    09.00 Mötet avslutas