Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt
Bild med datum

Som användare av Nationella Riktlinjer är du en viktig del av utvecklingen av den digitala plattformen.

Därför välkomnar vi nu alla användare till den femte periodiska kontrollen där vi går igenom en fjärdedel av innehållet och ser över behov av uppdateringar. Den 19 september kl 10-12 får du möjlighet att diskutera innehållet och ge förslag på ändringar.

Vi har delat in allt innehåll i fyra granskningspaket, där vi går igenom aktualitet, kvalitet, tydlighet, relevans och kontinuerlig förbättring.

Läs mer om processen och se en instruktionsvideo här.

Vem kan delta?

Mötet riktar sig till alla användare av den digitala plattformen Nationella Riktlinjer.

Anmälan

Mötet är digitalt och hålls i Zoom. Anmäl dig här -->

Utveckling av innehållet - tillsammans med dig som användare

Vi bjuder in er användare till start- och granskningsmöte kvartalsvis. Boka gärna in era kollegor till internt möte innan dessa möten och diskutera era förslag på ändringar och tillägg. Har ni förslag på mer omfattande utveckling av innehållet tar vi gärna emot dessa och har en process för hantering av förslag tillsammans med utvecklingsrådet, där användare av Nationella Riktlinjer medverkar.