Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Mer information kommer inom kort.

Mötet hålls i videoplattformen Zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.
Mötet spelas inte in.

Anmäl dig här!

Intressentgrupper - för medlemmar i BIM Alliance

Intressentgrupp Bygg och installation leds av Daniel Sandhav och är en av BIM Alliance åtta intressentgrupper som våra medlemmar kan delta i. Intressentgrupperna har möten 2-4 gånger per år och leds av experter från våra medlemsföretag.

Läs mer:

Uppdaterad den