Man installerar

BIM för bygg och installation

Intressentgruppen för bygg och installation fokuserar på projektering, produktion och förvaltning. Gruppen inriktar sig på den nytta BIM kan ge för vår bransch och består av konsulter, entreprenörer, byggherrar och andra branschmänniskor.

Möten

Bygg- och installationsgruppen träffas cirka fyra gånger per år.

Vid varje möte presenteras antingen något företag eller så görs ett studiebesök på ett projekt av intresse. Gruppen diskuterar, identifierar och arbetar med olika typer av frågor inom BIM och installation, till exempel upphängningar av installationer, virtuellt byggande, montagemått och åtkomst för service i trånga utrymmen, inköp, planering, kalkyl och arbetsberedning. En arbetsgrupp arbetar särskilt med BIP (Building Information Properties). BIP är ett försök att standardisera vilken information och vart information ska återfinnas på objekten i en BIM-modell. I BIP-gruppen finns representanter ifrån Sweco, WSP, ÅF, Ramböll och Skanska.