Med fi2Express listkomponent kan du hämta klass- och värdelistor som samlingar. Dessa kan sedan användas för att fylla listor eller menyer, för att hämta rubriker för koder, eller för att kontrollera att en klass finns i listan.

Varför fi2Express?

 • Du hanterar din information direkt istället för genom krånglig xml-kodning vilket sparar mycket tid i projektet
 • Automatisk kvalitetssäkring genom att fi2xml-filer som sparas med fi2Express alltid blir ”rätt”
 • Koden blir mer överskådlig och lättläst
 • Supporten omfattar både fi2Express och fi2xml
 • Enkel hantering av fi2xml:s klass- och värdelistor
 • Alltid up-to-date med utvecklingen i fi2xml.
 • Upprepningsbara objekt hanteras som listor (List<>)
 • Objektstyperna deklareras på ett ställe för samtliga meddelanden
 • Färdiga funktioner för ladda/spara xml-filer. Möjlighet att spara till antingen fil eller ström.
 • Förenklade klassnamn
 • Utökade konstruktorer som tar in värden finns på de flesta objekt
 • Klass/värde-listor kan hämtas ner från webben
 • Validering av klass/värdelistvärden
 • Ändringar i fi2-standarden uppdateras fortlöpande
 • Hjälpfunktioner utvecklas fortlöpande
 • Möjlighet att läsa in äldre fi2-meddelanden (filen tolkas mot nya fi2schemat)

fi2Express är ett utvecklingsverktyg för .NET-miljö, som förenklar hanteringen och tolkningen av fi2xml-meddelanden. Med fi2Express sparar du mycket tid och får alltid korrekta fi2xml-meddelanden. Verktyget består av en objektmodell för fi2xml-meddelanden, metoder för att öppna och spara meddelanden, och ett verktyg för att granska och stämma av data mot fi2:s klass- och värdelistor.

fi2Express - underlättar din utveckling mot fi2xml

fi2Express är kompatibelt med Microsoft.NET version 2.0 och senare, och kan användas oavsett programmeringsspråk. Komponenterna innehåller beskrivningar av element och attribut från den officiella dokumentationen av fi2xml. fi2Express används som en komponent i de flesta utvecklade applikationerna. För att kunna använda dessa applikationer krävs att organisationen har en giltig licens av fi2Express.

Beställ fi2Express

fi2Express säljs till ett fast pris men med en årlig avgift som ger tillgång till alla programuppdateringar. Alla ändringar och nya versioner av meddelanden levereras så fort de publiceras. Grundavgiften täcker alla meddelanden, användningen i fi2applikationer för en organisation samt en utvecklarlicens.

Fast pris: 20 000 kr för BIM Alliance medlemmar, EJ medlem betalar 30 000 kr

Årlig avgift: 4 000 kr för BIM Alliance medlemmar, EJ medlem betalar 6 000 kr

fi2Express täcker för närvarande version 1.22 och 1.3 av fi2xml, och meddelandena fi2propertymessage och fi2mediasupplymessage. Så snart en ny version av fi2xml publiceras levereras en ny version av fi2Express som en del i prenumerationen. fi2Express säljs av BIM Alliance.

Beställ fi2Express här