Gå till innehållet

Vilka standarder berör dig i din yrkesroll?

Standardkartan är en klickbar översikt av BIM-standarder. Här hittar du svar på vilka BIM-standarder som ingår i de olika processtegen och hur de berör dig. Markera en del i processen för att se vilka roller och standarder som vanligen används i ett specifikt skede, eller markera en roll för att se vilka standarder som berör en specifik roll.

Steg

  1. Förstudie
  2. Planering
  3. Projektering
  4. Produktion
  5. Användning
  6. Avveckling

Roller


Standardkartan är framtagen av BIM Alliance Tekniskt råd i samarbete med BIM Alliance intressentgrupper. 

Standardkartan kommer succesivt vidareutvecklas i takt med att vi får in nytt material, om du saknar någon standard eller rollbeskrivning vänligen kontakta oss i Tekniskt råd.