BIM Alliance ansvarar för förvaltning och utveckling av Nationella Riktlinjer, vilket innebär att tillgängliggöra och utveckla den digitala plattformen och dess innehåll i dialog med samhällsbyggnadssektorns aktörer. BIM Alliance samarbetar med ett antal nyckelorganisationer kring innehåll och implementering av Nationella Riktlinjer såsom Svenska Institutet för Standarder (SIS), Svensk Byggtjänst, Smart Built Environment, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) med flera.

Läs mer om hur du blir användare nedan eller klicka in dig på den sida som berör just dig.

Ta del av senaste nyhetsbrevet helt dedikerat till Nationella Riktlinjer!