buildingSMART Sweden - en del av BIM Alliance

BuildingSMART är den internationella organisation som inom industristandardisering tar fram och antar öppna, internationella standarder och lösningar för infrastruktur och byggnader. buildingSMART Sweden har sin hemhörighet hos BIM Alliance och via medlemskap hos oss får du tillgång till buildingSMART.

Syftet med buildingSMART Sweden är att:

  • Skapa förutsättningar för gott samarbete kring data i sektorn
  • Stärka näringslivsutveckling på tvärs av landsgränserna
  • Säkra ägarskap över egen data över tid
  • Stödja och utveckla digitaliseringen inom bygg och fastighet

Som medlem i BIM Alliance får du tillgång till:

  • Ett internationellt nätverk
  • Verktyg
  • Möjligheten att påverka utformningen av standarder, tex IFC
  • Internationell omvärldsbevakning
  • Implementeringssupport och certifiering

Samarbete mellan de nordiska länderna

Vi har även ett samarbete mellan de nordiska länderna. Nordic BIM Hub är ett nätverk för samarbete mellan de nordiska avdelningarna, chapters, inom buildingSMART International och de nationella föreningar där chapter saknas. Syftet är dels att genom samordning få en starkare gemensam röst inom buildingSMART, dels att dela erfarenheter och kunskap när det gäller utveckling och implementering av standarder och andra BIM-relaterade frågor.