Betalningsvillkor

Anmälda deltagare faktureras efter eventets genomförande.

Överlåtelse av plats

En inskickad anmälan till våra event är bindande om inget annat anges i anmälningsformuläret. Om en deltagare får förhinder att delta går det bra att överlåta platsen till en annan person inom samma organisation. Överlåtelsen ska så snart som möjligt meddelas arrangören och innan eventets genomförande.

No-show-avgift

I vissa fall praktisera vi en no-show-avgift. Detta gäller framförallt vid avgiftsfria event och för avgiftsbefriade deltagare (exempelvis vid vissa tillfällen studenter). Denna avgift faktureras om anmäld deltagare uteblir utan att meddela detta minst 7 dagar innan eventets genomförande. Storlek på avgiften beslutas för respektive event och kommuniceras på anmälningssidan.

Ansvarsbefriande

BIM Alliance kan på inget sätt hållas ansvariga för eventuella tillbud, personskador, förlorad egendom, skadegörelse på faciliteter, deltagare, egendom, miljö eller liknande i samband med arrangemang.
BIM Alliance frånsäger sig ansvaret att säkerställa att samtliga deltagare är korrekt försäkrade, utbildade, informerade inför och under arrangemang. BIM Alliance frånsäger sig ansvaret för oförutsedda händelser som kan påverka genomförandet av delar, eller hela arrangemang.