Marie Ling-Vannerus, Strateg, BIM Alliance


— Politiker och tjänstepersoner på Regeringskansliet är intresserade av digitalisering, och vi får bra gehör för våra budskap, säger Marie Ling-Vannerus, Strateg, BIM Alliance.

"Engagerade medlemmar med gedigen kunskap inom standarder och BIM gör oss trovärdiga i de här frågorna" tillägger Marie som var med och modererade rundabordssamtalen och författade brevet till Regeringskansliet.

Marie Ling-Vannerus har lång erfarenhet av förändringsarbete och har tidigare arbetat med stora fastighetsbolag för att identifiera frågeställningar att ta vidare till beslutsfattare.

Öppna data och statlig reglering nyckeln till utveckling

Under samtalen har vikten av öppna data, forskning och innovation stått i fokus. För att uppnå detta behövs regelstyrning kopplat till öppna data, vilket skulle ge tydliga styrsignaler till både branschens aktörer och myndigheter. Exempel från Storbritannien, Finland, Norge och Spanien visar att tydliga statliga riktlinjer kan stödja industrins digitala utveckling, såsom krav på digitala bygglovsprocesser.

Trots framstegen finns hinder kvar, särskilt i interaktionen med offentliga aktörer. För att övervinna hindren krävs tydligare reglering av ramverk för datautbyte och krav på strukturerad digital livscykelinformation. "Ett digitaliserat arbetssätt öppnar upp för samarbeten mellan myndigheter, det offentliga och näringslivet," säger Marie Ling-Vannerus.

Nyttor och värden för branschens aktörer

Om regeringen skulle besluta om att införa öppna format, IFC, skulle det skapa stora nyttor och värden för branschen. Det skulle effektivisera processer ur ett livscykelperspektiv, underlätta arbetet med ökade krav på klimatdata från EU-direktiv samt bidra till cirkulär ekonomi.

Genom att visualisera och använda digitala tvillingar och virtuella världar skulle förståelsen för de som inte är vana vid att läsa ritningar underlättas, vilket skulle effektivisera både tid och arbete i plan- och bygglovsprocessen. Processen från projektering till färdiga handlingar är i sin helhet digitaliserad fram till att handlingarna ska skickas in till kommunen, då måste särskilda handlingar tas fram för att möta krav på gamla format. Med nuvarande system kommer det snart att krävas egna mjukvaruprogram för att hantera bygglovsprocessen.

Brev till Regeringskansliet

Sammanfattningsvis arbetar BIM Alliance målmedvetet för att driva digitaliseringen av samhällsbyggnadssektorn framåt. Möten och rundabordssamtal har resulterat i ett brev till Regeringskansliet med tydliga rekommendationer och konkreta förslag på hur hinder kan överkommas och möjligheter realiseras för en digitalisering av sektorn fullt ut.

Uppdaterad den