Bakgrund

I början av 2020 presenterade Mats Persson från Malmö Universitet en förstudie som identifierade behovet av att höja kunskapen inom digitala metoder, särskilt inom områden som BIM, maskinstyrningssystem och fastighetsautomation, bland elever och lärare på gymnasienivå.

Som ett svar på behovet initierades ett samarbetsprojekt mellan mellan Byggbranschens yrkesnämnd, Elbranschens centrala yrkesnämnd, VVS-branschens yrkesnämnd, och BIM Alliance för att synliggöra och sprida kunskap om digitaliseringens framsteg i branschen.

Serie med webbinarier

En central del av satsningen var en serie webbinarier som syftade till att introducera och öka medvetenheten om digitala metoder samt inspirera yrkeslärare till att integrera dessa i undervisningen. Syftet var även att skapa nätverk mellan yrkeslärarna. Trots utmaningar på grund av coronapandemin genomfördes webbinarierna framgångsrikt med ett stort antal deltagare över hela landet, vilket visar på det ökande intresset för ämnet.

Ett av projekten i satsningen var utvecklingen av en BIM-modell för undervisningssyfte. Intresset från yrkeslärarna var tydligt i början av projektet, dock fanns det utmaningar när det kom till att få dem att aktivt använda och integrera BIM-modellen i undervisningen. För att uppmuntra till användandet av modellen arrangerades ytterligare webbinarier och utbildningstillfällen för att stödja lärarna i att komma igång med det digitala läromedlet.

Behov av konkreta exempel och verktyg

En utvärdering av projektet visar på lärarnas önskan om fortsatt stöd och utveckling inom digitaliseringen. Det framgår att lärarna behöver konkreta exempel och verktyg som är anpassade efter deras specifika yrkesområde för att kunna implementera digitala metoder effektivt i undervisningen.

Projektet visar på vikten av att kontinuerligt stödja och engagera yrkeslärarna i den digitala utvecklingen för att säkerställa att eleverna är rustade för den framtida arbetsmarknaden inom samhällsbyggnadssektorn. Framöver planerar yrkesnämnderna att fortsätta stödja och utveckla yrkesutbildningen genom regelbundna styrgruppsmöten, utbildningstillfällen och marknadsföring. Samarbetet med BIM Alliance kommer att fortsätta för att säkerställa att lärarna får den support och inspiration de behöver.

Rapporten är sammanställd av projektledare Terese Lilliehorn. Läs rapporten i sin helhet här.

Uppdaterad den