Bilagan i Dagens Industri, producerad av Contentway, finns att ta del av digitalt och består av 48 sidor om framtidens bygg- och fastighetsutveckling. BIM Alliance roll är att vägleda till digitala standarder och genom att ta avstamp i den vision som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lanserat under arbetsnamnet ”Ett nytt europeiskt Bauhaus” argumenterar vd Susanne Nellemann Ek att politiker och regering både måste gå före som byggherre och beställare, men även att de måste agera nu för att påskynda digitaliseringsprocessen.

En ökad digitalisering skapar nyttor genom hela sektorn - det håller flera aktörer i bilagan med om. Ta del av BIM Alliance krönika nedan eller läs hela bilagan genom att klicka här.

Framtiden kallas BIM

Det är valår. Vi står inför uppgifter att minska segregation och att säkra vår framtida livsmiljö. I detta har samhällsbyggnadssektorns digitalisering och BIM en viktig roll.

Digitaliseringsresan tar avstamp i den vision som EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen lanserat under arbetsnamnet ”Ett nytt europeiskt Bauhaus”, där man slår fast att digitaliseringen i allt högre grad förändrar vårt sätt att tänka och agera. I framtiden kommer hus, bostadsområden och städer att fungera bättre tack vare BIM, Building Information Modelling. Målet är att uppnå klimatneutrala städer som är mer beboeliga. Medlet är tvärvetenskaplig rörelse som utvecklar både estetiska och funktionella normer – i takt med den allra senaste tekniken. Ett nära samarbete med både ingenjörer, arkitekter med fler.

Om vi ska gå i mål med att på allvar använda digitaliseringen för att öka vår förmåga att bygga hållbart och öka produktiviteten i hela bygg- och fastighetssektorn, ska vi sikta in oss på att ha en digital kommunikation som fungerar i gränssnittet mellan företag och mellan organisationer. Vi har slagit i taket med hur långt man kan nå med excel, pdf och epost. Komplexiteten i byggandet ökar och det kräver mer avancerat digitalt stöd. Det kallas att jobba med Building Information Modelling och förkortas BIM. Staten behöver i sin byggherreroll gå före och kravställa BIM.

Bygg- och fastighetssektorn är redan på god väg. Nu handlar det om att gemensamt lyfta och förändra sättet vi kommunicerar till att det bygger på en strukturerad digital informationshantering, BIM.

Något som också bör lyftas upp på agendan är att byggfel i Sverige kostar 111 miljarder kronor per år (Boverket), vilket är både slöseri med byggmaterial och dyrt för den som ska bo. Bygg- och fastighetssektorn kan ta ett stort kliv framåt i dessa frågor för att skörda de så kallade lågt hängande frukterna. Även här av digitaliseringen och digitala verktyg möjliggörare och bidragande till lösningen.

BIM Alliance är platsen att lära av varandra, ta fram best practice och få kunskap om standarder för digital kommunikation för bygg- och fastighetssektorn. Framtiden är ljus – talangernas vägval sätter agendan. Talanger vill vara på företag som löser framtidsproblem på ett kraftfullt och skalbart sätt. Det kommer driva omställningen av näringslivet.

Susanne Nellemann Ek, vd BIM Alliance

Uppdaterad den