Under årsstämman valdes Daniel Söderlindh, Trafikverket, till ny styrelseledamot i BIM Alliance styrelse. Svante Hagman blev omvald till ordförande till 2023.

Daniel arbetar som enhetschef för digitalprojektering på Stora projekt på Trafikverket där han ansvarar för specialister inom BIM, GIS och datasamordning i Trafikverkets investeringsverksamhet. Daniel är vald till styrelsen fram till 2024.

Vi passar samtidigt på att tacka Åsa West, Trafikverket, som nu lämnar styrelsen, för ett gott arbete.

Läs mer om styrelsen här.

Uppdaterad den