– Jag tror att kursen, som del av implementeringen av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö, är både genomtänkt och ligger helt rätt i tiden, säger Inge Wihlborg. Han är en av de som har gått kursen "Certifierad Implementeringsledare" under hösten 2021. Han beskriver kursen som bra, och säger att kursupplägget, med en dags genomgång med efterföljande hemuppgift, är bra då alla som var med verkligen får anstränga sig och på så sätt komma in i metodiken och dokumentation praktiskt.

Inge Wihlborg, BIM-strateg/Projektledare, Tyréns

– Man tvingas att börja fundera kring hur Nationella Riktlinjer kan/bör implementeras hos sina egna befintliga och eventuellt nya kunder med alla deras utmaningar och mål.

Efter avslutad kurs blir deltagarna Certifierade Implementeringsledare, vilket betyder att de kan assistera nya användare. Inge beskriver att de Certifierade Implementeringsledarna är en mycket viktig del för att Nationella Riktlinjer ska fortsätta växa.

– Jag ser det som att de kunder som vänder sig till en certifierad implementeringsledare alltid ska vara säkra på att de får hjälp av någon som är insatt i ramverket samt har vana vid att implementera ramverket på alla nivåer oavsett om det är på strategisk företagsnivå eller direkt i ett projekt.

Vad har Nationella Riktlinjer för betydelse för din organisation, och kan du se fördelar även för andra organisationer?

– Jag tror att Nationella Riktlinjer har stor betydelse då webbportalen hjälper till att öka förståelsen för verkliga informationsbehov vilket möjliggör fokus på att identifiera och fokusera på den informationen som är nödvändig ur ett livscykelperspektiv. Gör vi det kan informationen flöda smärtfritt och nyttjas av alla inblandade leverantörer och mottagare av information genom alla skeden. Som jag ser det så blir det fördelar för alla inblandade i branschen där alla inom branschen kan hämta ’best practice’ med möjlighet till kundanpassning för speciella kundbehov.

Att engagera sig i Nationella Riktlinjer är viktigt för Inge och han anser att sektorn kan vara nära en ”tipping point”.

– Det är perfekt timing med digitaliseringsarbetet, något som nu alla förstår är nödvändig. Sektorn behöver verkligen ta ett omtag och börja optimera på riktigt istället för att suboptimera och leva kvar i gamla affärsmetoder som ofta bygger på att ta betalt för andras fel.

Inge Wihlborg är BIM-strateg och Projektledare på Tyréns. Han är en av våra Certifierade Implementeringsledare.

Du kan se alla våra implementeringspartners och implementeringsledare här.

Uppdaterad den