”Digitalt samhällsbyggande för yrkeslärare” är en serie med fyra digitala seminarier. Det är avgiftsfritt att delta, och du anmäler dig till de tillfällen som du är intresserad av. Om du missat ett möte kan du enkelt se det i efterhand på webben.

Moderna byggplatser nyttjar digitala metoder

Vid det andra tillfället i webbinarieserien bjuder vi på konkreta exempel från arbetsplatser som arbetar med digitala metoder. Du möter yrkesarbetare som presenterar sin vardag i arbetet inom bygg, VVS och el-installationer och hur digitalisering är en naturlig del av arbetet.

Bland talarna hör du Jimmy Hemmingsson, Skanska som är digital ledare för projektet Citygate i Göteborg, Nordens högsta kontorshus. I projektet används flera digitala verktyg och arbetssätt för att underlätta och effektivisera byggprocessen. Under vårt webbinarium berättar han hur vardagen för yrkesarbetare ser ut i en digital miljö. Vi ställde några frågor till Jimmy.

Jimmy Hemmingsson, Skanska

Vilka är de största fördelarna med att jobba digitaliserat, ur en yrkesarbetares synvinkel?
– De största fördelarna är att den som är ute och jobbar alltid har med sig alla handlingar på bygget. I traditionella fall har yrkesarbetarna bara med sig enstaka ritningar ut och det innebär att det ofta blir många frågor. Det slipper vi nu när allt är med digitalt. Den mest uppskattade funktionen är att ritningarna är länkade. Det innebär att tiden för att hitta det man söker blir väldigt liten. Att kunna se det färdiga resultatet i 3D är också väldigt uppskattat. Det innebär att det är lättare att få en förståelse för slutprodukten. I det stora hela så gör det digitala arbetet att mängden frågor och missförstånd minskar mellan arbetsledning och yrkesarbetare.

Vad vill du att unga människor som kommer till din arbetsplats har med sig för kompetens?
– Jag vill att man någon gång har navigerat sig fram på en digital ritning och att man även har baskunskap om hur en modell fungerar. Sen hoppas jag givetvis på att det finns en vilja att jobba digitalt istället för analogt.

Hur tror du att byggarbetsplatsen ser ut om 5 år?
– Om 5 år så har antalet ritningar som produceras till ett bygge minskat väldigt mycket. Modellen kommer att vara ett mer vardagligt arbetssätt. Att arbetsplatsen är uppkopplad kommer att vara en förutsättning på bygget. Alltså att det finns tillgång till nätverk på hela arbetsplatsen. Många saker kommer att vara uppkopplade till exempel hissar, kranar, kameror med mera. Det kommer hjälpa oss både i produktiviteten och i säkerhetsarbetet.

Du möter Jimmy Hemmingsson på webbinariet ”Digitalisering för yrkeslärare, del 2” den 11 maj 2021. Moderator för mötet är Pontus Slättman, WorldSkills Sweden och i programmet träffar du fler personer som lyfter vardagen för yrkesarbetare inom vvs, el och bygg.

Läs mer och anmäl dig nu!

Uppdaterad den