I projektet Celsius utgår allt arbete från en BIM-modell och i stort sett inga papper och ritningar förekommer. Entreprenörerna är väldigt nöjda och det är få som kan tänka sig att gå tillbaka och arbeta på det traditionella sättet.

Projektet Celsius drivs av Kjell Karlsson, Byggstyrning och Anders Boström, Vasakronan inspirerades av Slussenprojektet. De ville testa att jobba på samma sätt och arbeta helt utan pappersritningar. Celsius är en avancerad kontors- och labbyggnad på 10 000 kvadratmeter i Uppsala Science Park.

Du som är nyfiken kan höra mer om projektet på Arbeta Smart inom planering och byggande 2020 eller läsa vår artikel om projektet!

Ur programmet för Arbeta Smart:

Vasakronans projekt i Uppsala – helt digitalt och modellbaserat arbete

I Vasakronans nybyggnadsprojekt ”Celsius” är allt arbete digitalt och modellbaserat – från projektering, upphandling och inköp till produktion och förvaltning. Här förekommer i stort sett inga papper och ritningar. Modellen fungerar även som bygghandling. Hör om vad det ger för utmaningar och fördelar i bygg och förvaltning.
Talare: Anders Boström, Projektchef Vasakronan, Kjell Karlsson, Projekteringsledare Byggstyrning och Johannes Ris, BIM-strateg

Uppdaterad den