I samband med julfrukosten den 12 december ställde vi några korta frågor till Boverket om syftet och innehållet i lagförslaget om "Klimatdeklaration av byggnader" och "Dokumentationssystem för byggprodukter", i folkmun kallad "loggbok". Kristina Einarsson gav svar om klimatdeklaration och Thomas Johansson svarade på frågor om loggboken.

Kristina Einarsson och Thomas Johansson, Boverket.

”Vad är det övergripande syftet med de två remisserna som Boverket lämnar, och varför kommer de just nu?”

– Lagförslaget om klimatdeklarationer syftar till att minska klimatpåverkan och motverka informationsobalansen mellan byggherrar och byggprodukttillverkare. Det handlar också om att öka medvetenheten om byggnaders klimatpåverkan och främja kunskap hos viktiga målgrupper som arkitekter och projektörer, säger Kristina Einarsson.

– Syftet med lagförslaget om loggbok är att byggprodukter som ingår i byggnadsverk ska kunna spåras under hela byggnadsverkets livslängd. Loggboken ska innehålla information om kemiska ämnen som kan ge negativa hälso- eller miljöeffekter och som ingår byggprodukterna. Loggboken ska också kunna användas som ett verktyg för att byggprodukter ska kunna cirkulera i giftfria och resurseffektiva kretslopp, säger Thomas Johansson.

Tre remissvar

BIM Alliance har nu svarat på remissen om "Klimatdeklaration av byggnader" och "Dokumentationssystem för byggprodukter" samt på remissen "Resurseffektiv användning av byggmaterial". Läs remissvaren här!”När det gäller klimatdeklarationerna så finns det ingen angiven nivå får hur mycket som ska deklareras, vad beror det på?”

– Det är för tidigt att lämna förslag på gränsvärden och det fanns inte heller angivet i uppdraget att Boverket skulle lämna förslag på det, säger Kristina Einarsson.

”När det gäller loggboken, vad är det nya i den här rapporten (med tanke på att det kommit remisser om detta tidigare), och när tror du att det blir ett lagkrav?”

– I den tidigare utredningen föreslogs en ram för loggbokens innehåll men inte detaljerade regler. I denna utredning har detaljerade regler tagits fram, var regleringen ska införas samt hur tillsynen ska utformas, säger Thomas Johansson.

Uppdaterad den