Lär dig mer om BIM

I BIM Alliance infoblad presenteras resultat och positiva exempel från BIM-projekt.

Annelie Kouthoofd, vd på Byggmaterialindustrierna, ser tre stora fördelar med eBVD. Effektivisering –företagen kan lämna sin information och beställaren hämta informationen på en och samma plats.
Öppenhet – pdf:erna med den senaste versionen av deklarationerna ligger öppna för vem som helst. Deklarationerna finns också sparade i olika versioner och man kan alltid gå tillbaka till tidigare års för att underlätta spårbarheten som är den tredje stora fördelen.

– Spårbarheten är det absolut viktigaste, det som byggvarudeklarationerna är till för, säger Anneli Kouthoofd. Byggvarudeklarationen ger möjlighet till att man i framtiden kan veta exakt vad som är inbyggt i husen. Och detta är branschstandard, hela branschen har varit med i utvecklingen för att ta fram vad man behöver deklarera om ett byggmaterial för att ge rätt miljöinformation med så väl
lagkrav som annan efterfrågad information.

Ladda ner infobladet

Uppdaterad den