Med digitalisering kan vi både höja kvaliteten och minska kostnaderna och genom BIM kan vi arbeta med ett obrutet informationsflöde genom hela byggprocessen. Ett flöde där rätt personer får rätt information vid rätt tillfälle.

Läs hela intervjun med Felix Krause, SKL och författaren Michael Thydell från SWECO.

Felix Krause från SKL, berättar: - Våra kommuner och landsting står inför stora ekonomiska och demografiska utmaningar. Anledningen till att vi tog fram den här skriften är att vi ville ge våra medlemmar en god grund att stå på inom sitt arbete med digitaliseringen och för att höja den grundläggande kunskapsnivån i landet.

- Skriften riktar sig framförallt till beslutsfattare och personer på strategiska positioner inom kommuners och landstings fastighetsorganisationer. Den finns även tillgänglig för alla som intresserar sig för ämnet, säger Felix Krause.

Ladda ned boken "BIM - digitalisering av byggnadsinformation" kostnadsfritt

Uppdaterad den