Tillämpningsanvisningen ger riktlinjer för digitala leveranser till och från förvaltning. Anvisningen ska underlätta förvaltningen av informationsbygget i digital form för till exempel modeller, ritningar, scheman, textdokument och komponentinformation och stödjer digitala leveranser när det gäller information om byggnader och fastigheter.

Ladda ner tillämpningsanvisning förvaltning kostnadsfritt