Läs mer om standarderna på buildingSMARTs webbplats