Bygg- och fastighetssektorn karaktäriseras bland annat av mycket projektbaserad verksamhet där många olika aktörer och kompetenser samarbetar i projektorganisationer. För att informationsutbytet ska bli effektivt är det viktigt att veta vilken information som levereras, från vem och vill vem, samt vilken status och giltighet informationen har. BuildingSMART har därför tagit fram en metodik för att kunna specificera dessa informationsleveranser för hela livscykeln av ett byggnadsobjekt, vilken kallas IDM. Läs mer om Information Delivery Manuals här:

http://iug.buildingsmart.org/idms