BIM Alliance certifieringsymbol

Certifieringen är en frivillig kvalitetskontroll men många kunder för fastighetssystem ställer krav på certifiering. Lite förenklat säkerställer certifieringen att produktens kommunikation med andra system fungerar. Det är API-anropen till och från produkten som certifieras. Certifieringen utförs av BIM Alliance som även står som ägare till standarden fi2xml som fastAPI använder. Certifieringen sker till självkostnadspris och kostnaden kan variera beroende på produktens komplexitet.

Certifiering för fastAPI

Marknadsplats för digitala produkter och tjänster bygger

En del av de produkter som certifieras av BIM Alliance finns på FastMarket – en marknadsplats för digitala produkter och tjänster för hela fastighetsbranschen. Syftet med marknadsplatsen är att få en öppen, självgående och hållbar digitalisering av fastighetsbranschen.

FastMarket är utvecklad av Sveriges Allmännytta.