Vad är fastAPI?

I dagsläget har de allra flesta ett fastighetssystem, ofta med flera olika moduler och kompletterande system. Fram till idag har fastighetsbranschens system i varierande utsträckning varit låsta. Det har inte gynnat innovationskraften i fastighetsbranschen.

fastAPI är en ny branschstandard som öppnar upp fastighetssystemen. Det gör det möjligt att koppla ihop flera olika system och produkter, så att de kan prata med varandra. fastAPI riktar sig till leverantörer och aktörer som kommunicerar med fastighetssystem.

fastAPI-kedjan

Bild: fastMarket

fastAPI stärker innovationskraften och ger IT-leverantörer större möjligheter att utveckla digitala produkter för fastighetsmarknaden. Det innebär också att fastighetsbolagen kan använda produkterna oavsett vilka system de använder.

Ett API är en specifikation av hur olika applikationsprogram kan använda och kommunicera med en specifik programvara. fastAPI består i dagsläget av tre olika API:er. Med API:er som tillgängliggör data blir det billigare och smidigare att integrera befintliga system, och öppna upp systemen för ökad innovation och produktutveckling. Kommunikationerna mot API:erna sker med formatet fi2xml.