Trafikverket och flera vägtrafikmyndigheter i Europa samarbetar kring BIM-forskning som omfattar omkring 15 miljoner kronor. Forskningen sker via CEDR, Conference of European Directors of Roads, där Trafikverkets generaldirektör Lena Erixon medverkar. Under 2019 kommer Trafikverket även att vara ordförande i CEDR.

BIM-forskning av den här typen har bedrivits under flera år och ett föregående uppdrag vann nyligen priset "2018 buildingSMART Special Award" i Tokyo i oktober 2018, med svenska och nordiska deltagare som vinnare. Trafikverket ser gärna att näringsliv och akademi i Sverige blir mer aktiva i BIM-forskningen.

Nu är utlysningen "CEDR BIM Call 2018" öppen, med Danska Vejdirektoratet som utlysningsansvarig. Utlysningen stänger den 29 mars 2019. Deltagande i utlysningen är öppet för alla juridiska personer och de konsortier som söker måste ledas av en juridisk person som är etablerad i ett europeiskt land.

Mer information om utlysningen:

På Danska Vejdirektoratets webbplats finns fullständig information om utlysningen

Information cirkulerade också som "pre-announcement" i the European Journal i slutet av förra året.

En nyhet om utlysningen finns på CEDRs webbplats

The Programme Manager: Per Antvorskov, Danish Road Directorate, pnt@vd.dk, kan svara på frågor

Uppdaterad den