Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Program kl. 9-11

Inledning
Lars Lidén, Intressentgruppsledare Förvaltning, BIM Alliance

Boverkets regeringsuppdrag kring användande av BIM
Boverket svar på regeringsuppdraget kring användande av BIM presenteras sista februari. Vi går igenom svaret och diskuterar möjligheter och utmaningar för fastighetsägare, förvaltande organisationer och byggherrar.
Lars Lidén, Intressentgruppsledare Förvaltning, BIM Alliance

Spatial data & framtidens förvaltning av fastigheter
Spatia ldata inom fastighetsförvaltning möjliggör en effektiv integrering, visuell representation och hantering av fastighetsinformation. REDI är ett initiativ som agerar för att göra våra fastigheter redo för framtidens uppkopplade samhälle. Vi kommer att få en genomgång av hur spatial data skapar grunden för att öka effektiviteten och skapa mervärden för användarna. Läs gärna mer på redi.city
Edgar Luczak, Epicenter

Tillämpningsanvisningar BIM – struktur enligt CoClass
Hur kan CoClass stödja i hanteringen av spatialdata? I utvecklingsprojektet Tillämpningsanvisningar BIM som drivs inom ramen för Smart Built Environment sker utveckling av tillämpningsanvisningar för inom antal olika områden varav ett område berör CoClass.
Adam Goczkowski, Visuma

Mötet hålls i videoplattformen zoom och är öppet för BIM Alliance medlemmar.

Anmäl dig här!

Uppdaterad den