Börjar:
Slutar:
Ort:
Digitalt

Externt event
Arrangör: Lantmäteriet

Målgrupp

Webbinariet är intressant för dig som jobbar med vidareförädling av data som ger mervärde och effektivisering av din egen och dina kunders verksamhet. Du arbetar med digitalisering och bidrar till en digital transformation av samhället.

Webbinariets innehåll

Den nationella geodataplattformen (NGP) gör det möjligt för alla att få tillgång till data som är nödvändiga i utvecklingen av det digitala samhället. NGP omfattar många aktörer. Producenter för datamängderna är i dagsläget kommuner och statliga myndigheter och datamängderna tillhandahålls via tjänster med applikationsgränssnitt (API).

Regeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter (nytt fönster). Lantmäteriet arbetar i bred samverkan med andra med syftet att med digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv vardag till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. För att uppnå ett digitalt och effektivt samhälle är en grundförutsättning tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i de olika processerna som bygger upp samhället. Där kommer NGP in i bilden. Och där kommer du som konsument av den informationen in i bilden.

Fokus för plattformens datamängder idag ligger inom samhällsbyggnadsprocessen. Först ut är detaljplaner, planbeskrivningar och byggnader. Nu pågår ett intensivt arbete med bland annat översiktsplaner, fornminnen, geotekniska markundersökningar och stompunkter. Var med på denna resa!

De aktörer som kommer att medverka under webbinariet är:

  • Aelia Consulting AB
  • Openpoint
  • Fastighetsloggen AB
  • Combify AB
  • Länsstyrelsen
  • Lantmäteriet

Anmälan

Läs mer och anmäl dig på Lantmäteriets webbsida ->>